urojenia
 
Encyklopedia PWN
urojenia,
med. objaw zaburzeń psychicznych, błędne przekonanie chorego wypowiadane z poczuciem zupełnej oczywistości i podtrzymywane przezeń mimo nieodpartych dowodów fałszywości;
przekonania te nie zawsze są w pełni zwerbalizowane, czasem wyrażane za pośrednictwem specyficznego nastroju niejasnego zagrożenia lub nadchodzącej zmiany bądź niejasno umotywowanych zachowań; z wykrystalizowanymi przekonaniami urojeniowymi często wiążą się mniej lub bardziej adekwatne uczucia i działania; treść urojeń wskazuje najczęściej na: zagrożenie godności, zdrowia lub życia (urojenia prześladowcze), stwierdzanie nie istniejących lub negowanie istniejących związków między chorym a innymi ludźmi (urojenia odnoszące, ksobne), niepokojące zmiany we własnym ciele lub psychice (urojenia zmiany osoby) albo na wyraźnie zaniżoną (urojenia depresyjne) bądź zawyżoną (urojenia wyższościowe) ocenę siebie lub swego postępowania. Urojenia mogą układać się w mniej lub bardziej zwarty system urojeń; są charakterystyczne dla psychoz urojeniowych, schizofrenii; rzadziej występują w innych psychozach.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia