maniakalny nastrój
 
Encyklopedia PWN
maniakalny nastrój,
med. objaw zaburzeń psychicznych, podstawowa składowa manii;
przeżywanie uczuć o jednostronnie dodatnim zabarwieniu (np. radości, wesołości, uniesienia, szczęścia), czemu towarzyszą dodatnie oceny własnej osoby i sytuacji życiowej (np. poczucie nadzwyczajnych możliwości, doskonałego zdrowia i kondycji fiz., majątkowej lub zaw., nieograniczony optymizm); oceny takie mogą niekiedy osiągać poziom urojeń; nastrój maniakalny rzutuje na całą aktywność życiową chorych, która bywa bardzo ekspansywna i nie licząca się z wymogami otoczenia, jego sprzeciw może rodzić poczucie krzywdy i rozżalenia, aż do działań agresywnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia