mania
 
Encyklopedia PWN
mania
[gr. manía ‘szaleństwo’],
med. w psychiatrii zespół zaburzeń psychicznych (tzw. zespół maniakalny), którego zasadniczym elementem jest chorobliwe podwyższenie nastroju, tzn. bardzo dobre samopoczucie o różnym zabarwieniu uczuciowym (maniakalny nastrój);
pot. popularne, choć niewłaściwe, określenie używane samodzielnie lub w różnych złożeniach na oznaczenie zaburzeń psychicznych, którym przypisuje się silny i niekontrolowany wpływ na zachowanie (np. mania prześladowcza, narkomania).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia