uczeni w Piśmie
 
Encyklopedia PWN
uczeni w Piśmie, hebr. soferim,
nazwa żydowskich znawców Prawa (Tora), pojawiająca się często w Nowym Testamencie;
od czasów Ezdrasza (V w. p.n.e.) klasa ludzi wykształconych (kaznodziejów, sędziów, nauczycieli); w czasach Jezusa uczeni w Piśmie wchodzili — oprócz kapłanów i arystokratów — w skład sanhedrynu, przy czym większość z nich popierała stronnictwo faryzeuszy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia