typ konstytucyjny
 
Encyklopedia PWN
typ konstytucyjny, budowa ciała, konstytucja człowieka, somatotyp,
biol. opis ciała ludzkiego z uwzględnieniem całokształtu cech metrycznych i opisowych charakteryzujących jego budowę;
3 główne typy morfologiczne: leptosomatyczny (smukły), typ atletyczny i pykniczny (przysadzisty); matematyczną metodę określania typów konstytucyjnych opracował A. Wanke. E. Kretschmer ekstremalne ukształtowania leptosomatyczne nazwał typem astenicznym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia