astenicznym

Encyklopedia PWN

neurastenia
[łac. < gr. neúron ‘nerw’, asthéneia ‘bezsilność’, ‘słabość’],
zespół asteniczny, zespół przewlekłego zmęczenia,
med. wychodząca z użycia nazwa jednej z postaci nerwicy;
typ konstytucyjny, budowa ciała, konstytucja człowieka, somatotyp,
biol. opis ciała ludzkiego z uwzględnieniem całokształtu cech metrycznych i opisowych charakteryzujących jego budowę;
Muratowa Kira G., ur. 5 XI 1934, Soroki, zm. 6 VI 2018, Odessa,
rosyjska reżyser filmowy, pochodzenia rumuńskiego;
schizotymik
[gr.],
według klasyfikacji E. Kretschmera typ usposobienia charakteryzujący ludzi o astenicznej budowie ciała; człowiek oschły, drażliwy, zamknięty w sobie, trudno nawiązujący kontakt z innymi.

Słownik języka polskiego PWN

astenik psych. «człowiek o smukłej i wątłej budowie ciała, odznaczający się nieśmiałością i drażliwością»
• asteniczny • asteniczka
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia