transmitancja
 
Encyklopedia PWN
transmitancja
[łac.],
autom. charakterystyka (model mat.) liniowego układu dynamicznego o skupionych i stałych parametrach, określająca zależność między danym sygnałem wejściowym (wymuszeniem) u(t) a sygnałem wyjściowym (odpowiedzią) y(t).
Rozróżnia się t. operatorową i t. widmową. T. operatorową układu (o jednym wejściu i jednym wyjściu) definiuje się jako stosunek transformat Laplace’a odpowiedzi do wymuszenia, przy założeniu, że w chwili początkowej układ znajdował się w stanie równowagi. T. widmową — jako stosunek transformat Fouriera odpowiedzi do wymuszenia, przy założeniu równowagi układu w chwili początkowej, lub jako stosunek sinusoidalnej odpowiedzi ustalonej do sinusoidalnego wymuszenia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia