stabilność
 
Encyklopedia PWN
stabilność
[łac.],
autom., mech. jedna z podstawowych właściwości układów dynamicznych, polegająca na tym, że układ samoistnie powraca w dowolnie dobrane otoczenie swojego stanu równowagi lub w dowolnie dobrane otoczenie ustalonych warunków pracy układu (np. drgań ustalonych), z którego, lub których, został wytrącony odpowiednio małym (w stosunku do przyjętego bliskiego otoczenia) i przemijającym zaburzeniem.
Gdy po zniknięciu zakłócenia układ powraca do poprzedniego stanu równowagi, stabilnością nazywa się asymptotyczną; stabilność układu bada się przez analizę zachodzących w nim procesów dynamicznych lub stosując kryteria stabilności — umożliwiające stwierdzenie czy dany układ jest stabilny, czy też nie, bez konieczności rozwiązywania równań różniczkowych lub różnicowych, opisujących zachowania się układów dynamicznych (równania te są ich modelami matematycznymi).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia