czarna skrzynka
 
Encyklopedia PWN
czarna skrzynka, ang. black box,
metoda badania obiektu i budowania jego modelu jedynie na podstawie reakcji na określone, wymuszone bodźce;
w automatyce, zwłaszcza w teorii sterowania, termin czarnej skrzynki odnosi się do sytuacji, w których model matematyczny obiektu sterowanego jest albo w ogóle nieznany, albo słabo znany; wtedy stosuje się adaptacyjny układ sterowania — obserwuje się zachowanie obiektu (jego sygnałów wyjściowych) pod wpływem doprowadzanych do niego sygnałów wejściowych i określa na podstawie relacji „wejście–wyjście” przybliżony model matematyczny obiektu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia