transformata
 
Encyklopedia PWN
transformata
[łac.],
mat. pojęcie z zakresu teorii operatorów (operator, mat. , operatorowy rachunek), oznaczające funkcję będącą wynikiem transformacji (przekształcenia) całkowej pewnej funkcji;
oznacza funkcję będącą wynikiem transformacji (przekształcenia) całkowej pewnej funkcji, np. transformata Laplace’a Lf(s) funkcji f(t) jest dana wzorem:
.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia