test Studenta
 
Encyklopedia PWN
test Studenta, test t-Studenta,
mat., statyst. test używany w testowaniu hipotez o wartości oczekiwanej rozkładu normalnego (rozkład zmiennej losowej);
statystyka testowa (statystyka, mat., statyst. ), zw. statystyką t-Studenta, wyraża się wzorem , gdzie μ jest hipotetyczną wartością oczekiwaną, — średnią z próby (arytmetyczną), a s — estymatorem odchylenia standardowego (statystyka Studenta uwzględnia fakt nieznajomości odchylenia standardowego przy testowaniu hipotezy o wartości oczekiwanej); rozkład tej statystyki (rozkład t-Studenta) zależy od liczby stopni swobody n − 1, gdzie n jest liczbą obserwacji, i jest asymptotycznie zbieżny do standardowego rozkładu normalnego. T.S. został wprowadzony 1908 przez W.S. Gosseta (pseud. Student), a do powszechnej praktyki statyst. przez R.A. Fishera (Statistical Methods for Research Workers 1925).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia