termoemisja
 
Encyklopedia PWN
termoemisja
[gr.-łac.],
emisja termoelektronowa,
fiz. zjawisko  emisji elektronów z ciała stałego, wywołane wzbudzeniem termicznym;
pod wpływem dostarczonej energii wzrasta energia kinetyczna elektronów, wskutek czego część z nich wydostaje się na zewnątrz ciała; zależność gęstości prądu emisji termoelektronowej je od temperatury T powierzchni emitującego ciała określa wzór Richardsona:
je = AT2 exp (–b/kT),
gdzie A — stała, b praca wyjścia elektronów z ciała, k — stała Boltzmanna; termoemisję odkrył 1883 Th.A. Edison.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia