szkoła badeńska
 
Encyklopedia PWN
szkoła badeńska, zw. też szkołą heidelberską lub szkołą fryburską,
jedna z głównych szkół filozoficznych neokantyzmu;
uformowana na przełomie XIX i XX w. na uniwersytecie w Heidelbergu i Fryburgu Bryzgowijskim (Badenia) przez W. Windelbanda i H. Rickerta, zajmowała się główną teorią poznania, aksjologią oraz teorią i metodologią nauk humanistycznych; przedstawiciele szkoły badeńskiej pojmowali filozofię jako naukę o „ogólnoludzkich wartościach”, całokształt tych wartości (dobra, prawdy, piękna itp.) określali mianem „kultury”; głosili tezę o odrębności metod i przedmiotu humanistyki (nauk idiograficznych) od przyrodoznawstwa (nauk nomotetycznych).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia