symbolizm
 
Encyklopedia PWN
symbolizm
[gr. sýmbolon ‘znak umowny’],
filoz.:
1) wywodząca się z neokantyzmu szkoły marburskiej epistemologiczna teoria form symbolicznych właściwych umysłowi, danych mu a priori, których funkcja poznawcza polega na integrowaniu i syntetyzowaniu całokształtu ludzkiego doświadczenia;
2) koncepcja stworzona przez E. Cassirera, będąca w zasadzie filozofią kultury, usiłująca ująć kulturę jako symboliczny wytwór ducha ludzkiego, jako system treści poznawczych i znaczeń powstających w wyniku symbolicznej aktywności poznawczej umysłu.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia