symbol
 
Encyklopedia PWN
symbol
[gr. sýmbolon ‘znak rozpoznawczy’],
motyw lub zespół motywów występujący w dziele,
będący znakiem treści bezpośrednio nie ujawnionych i mający sygnalizować ich istnienie — albo na zasadzie umowy, podobnie do alegorii (np. w sztuce wczesnochrześc. ryba — symbol Jezusa), albo na podstawie nie w pełni określonej analogii, dającej możliwość rozmaitych interpretacji (np. postać Chochoła w Weselu S. Wyspiańskiego); charakterystyczny dla sztuki Wschodu, później eur. średniowiecza i baroku, stał się jednym z podstawowych środków ekspresji w lit. nurcie symbolizmu, mającym umożliwić sugerowanie tajemniczej i wieloznacznej natury świata (Ch. Baudelaire, S. Mallarmé, M. Maeterlinck, w Polsce B. Leśmian); w koncepcji symbolistów istotą symbolu jest nieprzetłumaczalność: nieokreślonych i wieloznacznych treści, które w sobie niesie, nie sposób sprowadzić do jednego sprecyzowanego znaczenia, gdyż taka redukcja unicestwiłaby istotny sens symbolu
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia