step
 
Encyklopedia PWN
step,
ekol. bezdrzewna, suchoroślowa roślinność trawiasta, z domieszką bylin jedno- i dwuliściennych, występująca w klimacie umiarkowanym, kontynentalnym;
należą tu zarówno stepy eurazjatyckie (step w pierwotnym znaczeniu), jak też północnoamer. prerie i południowoamer. pampy; typowe dla stepu są czarnoziemy i gleby kasztanowe; krzewy występują nielicznie i rzadko, drzew brak; wyróżniamy step łąkowy (najbogatszy florystycznie), step ostnicowy (dominują ostnice) oraz step piołunowy (uboższy florystycznie).
zgłoś uwagę
Ilustracje
Darchacka, Kotlina (Mongolia)fot. P. Paciorkiewicz/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Impala, Aepyceros melampus fot. E. i K. Dębniccy/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia