step łąkowy

Encyklopedia PWN

ekol. bezdrzewna, suchoroślowa roślinność trawiasta, z domieszką bylin jedno- i dwuliściennych, występująca w klimacie umiarkowanym, kontynentalnym;
ekol. makromozaika stepu i lasu, uwarunkowana edaficznie (właściwościami podłoża), występująca w strefie przejściowej między strefą lasów liściastych a stepem w eurazjatyckiej strefie stepowej;
Syberia, Sibir’, Sybir,
kraina geogr. w Azji Północnej, gł. część azjat. terytorium Rosji;
Tien-szan
[chiń., ‘niebiańskie góry’],
kirg. Tjańszan, Tân 'šan', kazachskie Tjan-Szan, Tân'-Šan', ros. Tiań-Szań, Tjan'-Šan', tadż. Tijonszon, Tiënšon, uzb. Tyan-Shan,
system górski w środkowej Azji, w Kirgistanie, Kazachstanie, Tadżykistanie, Uzbekistanie i Chinach;
Barabińska, Nizina, Step Barabiński, Barạbinskaja nịzmiennost´,
równina w Rosji, w południowej części Niz. Zachodniosyberyjskiej, w dorzeczu rz. Om (dopływ Irtyszu) oraz jezior bezodpływowych;
Iszymska, Nizina, Step Iszymski, ros. Iszymskaja rawnina, Išimskaja ravnina, kazachskie Jesyl żazygy, Esìl žazyġy,
równina w azjat. części Rosji i w Kazachstanie, w południowo-zachodniej części Niz. Zachodniosyberyjskiej, między Tobołem na zachodzie a Irtyszem na wschodzie i północy;
Środkowojakucka, Nizina, Centralnojakụtskaja nịzmiennost’, Wilụjskaja nịzmiennost’,
niz. w Rosji, w Jakucji, w środkowym i dolnym biegu Leny oraz w dolnych biegach Wiluju i Ałdanu;
Tałyskie, Góry, azerb. Talış dağları, pers. Kūhhā-ye Tālish,
góry w południowo-wschodnim Azerbejdżanie i Iranie; od Małego Kaukazu oddzielone zapadliskową doliną Araksu;
Ural, Urạł,
góry w Rosji, między Zat. Bajdaracką (M. Karskie) na północy a środkowym biegiem rz. Ural na południu;
Wołyńsko-Podolska, Wyżyna, Wołynśko-Podilśka wysoczyna, Volyns'ko-Podils'ka vysochyna,
wyż. w południowo-zachodniej części Ukrainy, część tzw. Wyż. Ukraińskich;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia