step piołunowy

Encyklopedia PWN

ekol. bezdrzewna, suchoroślowa roślinność trawiasta, z domieszką bylin jedno- i dwuliściennych, występująca w klimacie umiarkowanym, kontynentalnym;
Ałtaj Gobijski, Gow’ Altajn nuruu,
łańcuch górski w południowej Mongolii, wschodnie zakończenie systemu górskiego Ałtaju;
Bekaa, Al-Biqā‘,
dolina zapadliskowa we wschodnim Libanie i częściowo w Syrii, pomiędzy górami Liban na zachodzie i Antyliban na wschodzie;
Gobi, mong. Gow’, Gowi,
półpustynna i pustynna kraina o charakterze wyżynnym w północno-wschodniej części Azji Środkowej, na południu Wyż. Mongolskiej, na pograniczu Chin i Mongolii;
Krymski, Półwysep, Krym, ukr. Krymśkyj piwostriw, Kryms'kyi pivostriv, ros. Krymskij połuostrow, Krymskij poluostrov,
półwysep w południowej części Ukrainy, między Morzem Czarnym a Morzem Azowskim; stanowi Republikę Autonomiczną Krymu;
Pamir, Pomir,
kraina górska w Tadżykistanie, w Górskim Badachszanie; wschodni i południowy skraj w Chinach i Afganistanie;
Snake River Plain
[sneık rı̣wər pleın],
półpustynna równina w USA, w stanie Idaho, w G. Skalistych;
Turgajska, Wyżyna, kazachskie Torgaj üstyrty, Torġaj ùstìrtì, ros. Turgajskoje płato, Turgajskoe plato, Turgajska Kraina Gór Stołowych,
wyż. w Kazachstanie, między Uralem Południowym i Mugodżarami na zachodzie a Pogórzem Kazachskim na wschodzie;
Ural, Urạł,
góry w Rosji, między Zat. Bajdaracką (M. Karskie) na północy a środkowym biegiem rz. Ural na południu;
Warner
[uọ:rr],
Warner Mountains,
góry w USA, w północnej części stanu Kalifornia i południowej części Oregonu, w północno-zachodniej części Wielkiej Kotliny;
Wschodnioeuropejska, Nizina, ros. Wostọczno-Jewropiẹjskaja rawnịna, Rụsskaja rawnịna,
obszar nizinny we wschodniej Europie, w Rosji, na Białorusi i Ukrainie, Estonii, Łotwie, Litwie i Mołdawii, częściowo w Polsce (zachodni skraj pobrzeży i pojezierzy Wschodniobałtyckich, Wysoczyzn Podlasko-Białoruskich, Polesia, Wyż. Wołyńsko-Podolskiej);
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia