step ostnicowy

Encyklopedia PWN

ekol. bezdrzewna, suchoroślowa roślinność trawiasta, z domieszką bylin jedno- i dwuliściennych, występująca w klimacie umiarkowanym, kontynentalnym;
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia