stagnacja
 
Encyklopedia PWN
stagnacja
[łac.],
ekon. brak wzrostu gospodarczego, utrzymywanie się PKB na niezmiennym lub niemal niezmiennym poziomie w pewnym przedziale czasu;
w dojrzałych gospodarkach występuje tendencja do wydłużania się okresów stagnacji; po wielkim kryzysie gospodarczym 1929–33 coraz więcej zwolenników zdobywała teoria stagnacji sekularnej; wskazywali oni na jej 2 źródła: 1) wyczerpywanie się okazji inwestycyjnych — nowych ziem do zagospodarowania, 2) stagnacyjne oddziaływanie procesów regulacyjnych w gospodarstwach kapitalistycznych, wynikające, ogólnie rzecz biorąc, z niepełnego przekształcania oszczędności w inwestycje.
Bibliografia
A. JABŁOŃSKA Stagnacja sekularna kapitalizmu, Warszawa 1988.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia