srebro
 
Encyklopedia PWN
srebro, Ag, argentum,
pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 47;
Symbol: Ag
Nazwa łacińska: Argentum
Liczba atomowa: 47
Pierwiastek promieniotwórczy: nie
Grupa układu okresowego pierwiastków: 11 — miedziowce
Odkrycie: starożytność
względna masa atomowa 107,8682; srebro należy do grupy miedziowców; metal o barwie białej, silnym połysku, kowalny, ciągliwy; temperatura topnienia 961,93°C, temperatura wrzenia 2212°C, gęstość 10,50 g/cm3; najlepszy wśród metali przewodnik ciepła i prądu elektrycznego; srebro należy do metali szlachetnych; w warunkach normalnych jest odporne na działanie tlenu atmosferycznego (utlenia je ozon), większości kwasów i zasad; roztwarza się w kwasie azotowym, stężonym kwasie siarkowym i w roztworze cyjanków; stopnie utlenienia: I, wyjątkowo II i III; większość związków srebra nie rozpuszcza się w wodzie i odznacza się światłoczułością (np. halogenki; emulsja fotograficzna); niektóre sole mają właściwości wybuchowe (srebro piorunujące); srebro tworzy związki koordynacyjne; metaliczne srebro i jego związki są trujące, zwłaszcza dla organizmów niższych. W przyrodzie srebro występuje rzadko w stanie wolnym (srebro rodzime), częściej w postaci minerałów (głównie argentytu, chlorargirytu, pirargirytu) lub jako domieszka rud innych metali (ołowiu, cynku, miedzi). Otrzymuje się je głównie jako produkt uboczny przy przeróbce rud cynkowo-ołowiowych; srebro surowe poddaje się rafinacji elektrolitycznej. Srebro metaliczne jest wykorzystywane jako katalizator; najczęściej jest stosowane w stopach (srebra stopy); jego związki stosuje się w analizie chemicznej, fotografii, do srebrzenia (głównie wyrobów z miedzi i mosiądzu) w celu ochrony przed korozją oraz do wyrobu luster (srebrzenie szkła), w lecznictwie (m.in. jako środki bakteriobójcze). Srebro jest jednym z najdawniej znanych metali (stosowano je w starożytnym Egipcie już 800 lat p.n.e. jako środek płatniczy; srebrne ozdoby znajdują się w grobowcach pochodzących z ok. 4000 lat p.n.e.).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia