społeczeństwo ponowoczesne
 
Encyklopedia PWN
społeczeństwo ponowoczesne,
jedno z licznych określeń społeczeństwa współcz., pokrywające się w większym lub mniejszym stopniu z takimi określeniami, jak: społeczeństwo postindustrialne, społeczeństwo ryzyka, społeczeństwo informacyjne, społeczeństwo konsumpcyjne, społeczeństwo postkapitalist., społeczeństwo późnonowoczesne, stosowanymi przez autorów nie związanych z postmodernizmem.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia