sonar
 
Encyklopedia PWN
sonar
[ang. Sound Navigation and Ranging],
urządzenie do wykrywania i określania położenia obiektów znajdujących się pod wodą, wykorzystujące fale dźwiękowe i ultradźwiękowe odbite od tych obiektów;
pozwala uzyskać informacje o np. rozkładzie temperatur, zasoleniu, a także służy do pomiaru głębokości, analizy dna i poddennych warstw geologicznych, wykrywania ławic ryb; podstawowym elementem sonaru jest echosonda.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia