śledztwo
 
Encyklopedia PWN
śledztwo,
w prawie polskim forma postępowania przygotowawczego w sprawie karnej;
obowiązkowe — w sprawach, w których orzeka sąd wojewódzki jako sąd I instancji lub w sprawach o wymienione w kodeksie karnym poważne przestępstwa (np. bójka ze skutkiem śmiertelnym); śledztwo powinno być ukończone w ciągu 3 miesięcy, w uzasadnionych wypadkach może być przedłużone przez prokuratora nadrzędnego na dalszy czas, nie dłuższy jednak niż rok.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia