dochodzenie
 
Encyklopedia PWN
Wg prawa polskiego dochodzenie prowadzi się w sprawach mniejszej wagi, w których prowadzenie śledztwa nie jest obowiązkowe; dochodzenie prowadzi policja, działając z własnej inicjatywy na polecenie prokuratora; w niektórych sprawach dochodzenie mogą również prowadzić inne uprawnione do tego organy; dochodzenie w każdej sprawie pozostaje pod nadzorem prokuratora.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia