scyntylacje
 
Encyklopedia PWN
scyntylacje
[łac.],
fiz. krótkotrwałe (10–9–10–4 s) błyski świetlne powstające przy przechodzeniu cząstek naładowanych przez substancje zw. scyntylatorami (mogą być gazowe, ciekłe, stałe, np. siarczek cynku ZnS lub siarczek kadmu CdS aktywowane srebrem, jodki metali alkalicznych aktywowane talem);
przyczyną s. jest wzbudzanie atomów (cząsteczek) scyntylatora kosztem energii oddawanej przez cząstkę naładowaną, a następnie przechodzenie atomów (cząsteczek) ze stanu wzbudzonego do podstawowego z jednoczesną emisją światła; zjawisko s. wykorzystuje się (w licznikach scyntylacyjnych) do detekcji cząstek w fizyce jądrowej, medycynie (scyntygrafia).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia