ryzyko
 
Encyklopedia PWN
ryzyko
[niem. < wł.],
w prawie cywilnym niebezpieczeństwo powstania szkody obciążające poszkodowanego, chyba że umowa lub przepis prawny zobowiązuje inną osobę do wyrównania szkody, wówczas r. stanowi podstawę odpowiedzialności cywilnej;
odpowiedzialność na zasadzie ryzyka jest niezależna od winy; na zasadzie ryzyka szczególnie opiera się odpowiedzialność za szkody wyrządzane w związku z funkcjonowaniem nowoczesnych urządzeń przem. oraz przez mech. środki komunikacji; ryzyko szkody wynikającej z niektórych zdarzeń losowych (np. wypadek komunik.) jest obowiązkowo ubezpieczane. W prawie karnym działanie w granicach dopuszczalnego ryzyka może stanowić ustawową (np. ryzyko gosp.) lub pozaustawową (np. ryzyko sport.) okoliczność wyłączającą odpowiedzialność karną sprawcy.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia