psychika
 
Encyklopedia PWN
psychika
[gr.],
w szerokim, współcz. rozumieniu — całokształt procesów psychicznych i cech psychicznych istot żywych, funkcja mózgu;
przedmiot badania psychologii; w węższym znaczeniu — specyficzna organizacja procesów i cech psychicznych; w historii psychologii pojęcie niejednolicie definiowane, wywodzące się od pojęcia niematerialnej duszy, z którą było pierwotnie utożsamiane (kierunki teol. i spirytualistyczne); traktowane również jako ogół świadomych przeżyć psychicznych (psychologia klas.), obiektywnie poznawalne zachowanie się (behawioryzm) bądź ogół świadomych i nieświadomych procesów psychicznych (psychoanaliza).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia