przestrzeń spójna
 
Encyklopedia PWN
przestrzeń spójna,
mat. przestrzeń topologiczna nie dająca się przedstawić jako suma 2 rozłącznych, niepustych podzbiorów domkniętych;
np. punkt, prosta, przestrzeń euklidesowa dowolnego wymiaru są przestrzeniami spójnymi, a suma dwóch prostych nieprzecinających się nie jest przestrzenią spójną; przestrzeń jest łukowo spójna, jeśli każde 2 jej punkty można połączyć łukiem w niej zawartym.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia