przekaźnik
 
Encyklopedia PWN
przekaźnik,
elektrotechn.:
1) Układ o nieciągłej charakterystyce przejściowej (wejście–wyjście), tj. reagujący na zmianę pewnej wielkości fiz. w ten sposób, że po przekroczeniu pewnej określonej wartości wielkości progowej następuje skokowa zmiana wartości wielkości wyjściowej; np. przekaźnik elektryczny, przy pewnej wartości napięcia elektr. na wejściu przekaźnik, otwiera lub zamyka jeden lub kilka zestyków w obwodach elektr.; ze względu na rodzaj wielkości fiz., na którą reagują przekaźniki, rozróżnia się m.in. przekaźniki elektryczne (np. elektromagnetyczne, elektromech.), przekaźniki cieplne (termoelektr.), świetlne, fotoelektryczne, ciśnieniowe, pływakowe; osobną grupę stanowią przekaźniki elektroniczne; przekaźniki są stosowane m.in. w technice łączenia, zabezpieczeniach, automatyce.
2) telekom. stacja przekaźnikowa.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia