protoplazma
 
Encyklopedia PWN
protoplazma
[gr.],
biol. wysoce złożony, dynamiczny zespół związków organicznych (związki węgla) i nieorganicznych, powiązanych ze sobą strukturalnie i funkcjonalnie, tworzący ciało komórki i stanowiący podłoże wszystkich zachodzących w niej procesów życiowych;
w komórkach eukariotycznych protoplazma jest zróżnicowana na nukleoplazmę, zawartą w jądrze komórkowym, i cytoplazmę, tworzącą pozostałą jej część; termin „protoplazma” wprowadził 1839 czeski fizjolog i anatom J.E. Purkynĕ.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia