prawoznawstwo
 
Encyklopedia PWN
prawoznawstwo, nauki prawne, jurysprudencja,
ogół nauk o państwie i prawie oraz poglądach na państwo i prawo;
rozróżnia się następujące działy prawoznawstwa: teoria państwa, teoria prawa, filozofia prawa, socjologia prawa, nauka o prawie obowiązującym, zw. dogmatyką prawa, historia państwa i prawa oraz historia doktryn polit.-prawnych; nie wszystkie dyscypliny wykładane na wydziałach prawa należą do prawoznawstwa, np.: medycyna sądowa, logika.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia