dogmatyka prawa
 
Encyklopedia PWN
dogmatyka prawa,
tradycyjna nazwa dyscyplin prawoznawstwa, których przedmiotem jest prawo aktualnie obowiązujące w określonym państwie lub prawo międzynarodowe.
dogmatyka prawa zajmuje się analizą i systematyzacją prawa obowiązującego i w związku z nią konstruuje pojęcia prawnicze oraz dokonuje wykładni doktrynalnej w taki sposób, by prawo tworzyło system niesprzeczny, aksjologicznie spójny i pozbawiony luk (zupełność kwalifikacyjna); dogmatyka prawa dzieli się na rodzaje wg gałęzi prawa, np. dogmatyka prawa cywilnego, dogmatyka prawa karnego; dogmatyzm prawniczy — stosowanie w wykładni prawa metody formalno-dogmatycznej; ograniczenie się do formalnej analizy istniejących warunków ekon. i społ.-polit., w których ono funkcjonuje.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia