prawo publiczne
 
Encyklopedia PWN
prawo publiczne,
jeden z 2 zasadniczych działów prawa regulujący stosunki, w których występuje element władztwa publicznego, zwłaszcza stosunki związane z organizacją i funkcjonowaniem aparatu państw., a także stosunki między państwem a obywatelem (np.: prawo konstytucyjne, adm., finansowe, karne);
podział na prawo publiczne i prawo prywatne ukształtował się już w czasach rzymskich (ius publicum, ius privatum); prawo prywatne reguluje stosunki majątkowe i osobiste, w których, jako strony występują równoprawne osoby fiz. i prawne (np. prawo cywilne, handl., rodzinne i opiekuńcze); niektóre gałęzie prawa (np. prawo pracy) noszą zarówno cechy prawa publicznego, jak i prawa prywatnego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia