prace interwencyjne
 
Encyklopedia PWN
prace interwencyjne,
polityka społ. forma subsydiowanego zatrudnienia, polegająca na zatrudnieniu przez pracodawcę bezrobotnego na podstawie umowy na czas określony; jeden z instrumentów aktywnej polityki rynku pracy.
Podstawą zatrudnienia przy pracach interwencyjnych jest porozumienie zawarte przez powiatowe urząd pracy z pracodawcą; pracodawcy przysługuje na tej podstawie refundacja części kosztów poniesionych na zatrudnienie osoby bezrobotnej, tj. wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne; efektywność prac interwencyjnych jako instrumentu polityki rynku pracy, mierzona odsetkiem bezrobotnych zatrudnionych na stałe po zakończeniu finansowania przez urzędy pracy, jest wysoka; natomiast wadą są relatywnie wysokie koszty refundacji wynagrodzeń i składki na ubezpieczenie społeczne, dużo wyższe niż innych instrumentów, np. szkoleń.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia