praca socjalna
 
Encyklopedia PWN
praca socjalna,
polityka społ. działalność mająca na celu pomoc osobom, rodzinom, grupom i środowiskom społecznym w zaspokajaniu ich potrzeb, lepsze dostosowanie do zasad życia społecznego, poprawę pozycji społecznej; może być sposobem przywracania harmonii w życiu jednostki i jej relacjach z grupą społeczną lub metodą rozwiązywania problemów społecznych.
może to być działalność zawodowa (pracownicy, asystenci socjalni) lub nieprofesjonalna; praca socjalna jest realizowana głównie w instytucjach pomocy społecznej; w teorii pracy socjalnej rozróżnia się 3 główne metody działania: praca indywidualna, metoda grupowa, organizowanie środowiska lokalnego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia