powiat
 
Encyklopedia PWN
powiat,
w dawnej Polsce (od 2. połowy XIV w.) okręg administracyjny powstały głównie w związku z organizacją sądów ziemskich, zastąpił podział na kasztelanie;
również na Litwie od reformy 1565–66 teren powiatu sądowego pokrywał się z terenem powiatu administracyjnego; powiaty istniały też w zaborze rosyjskim. W 1918–39 powiat był jednostką terytorialną składającą się z gromad i gmin, wchodzącą w skład województwa. W PRL do 1975 powiat był podstawową jednostką podziału terytorialnego. Powiaty zniesiono 1975 w związku z wprowadzeniem dwustopniowego (gmina — województwo) w miejsce trzystopniowego (gmina — powiat — województwo) podziału terytorialnego kraju. W 1999 powiaty zostały przywrócone. Powiat jest jednostką zasadniczego podziału kraju, a zarazem lokalną jednostką wspólnoty samorządowej obejmującej określone terytorium (całe obszary graniczących ze sobą gmin lub cały obszar miasta na prawach powiatu).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia