postać kanoniczna
 
Encyklopedia PWN
postać kanoniczna,
mat. wyróżniona spośród innych, najprostsza lub najkorzystniejsza pod jakimś względem postać;
np. trójmian kwadratowy ax2 + bx + c można przedstawić w p.k. , gdzie Δ = b2 – 4ac (wyróżnik trójmianu kwadratowego) — punkt o współrz. jest wierzchołkiem paraboli będącej wykresem tego trójmianu; podobnie, jeśli równanie Ax2 + Bxy + Cy2 + Dx + Ey + F = 0 przedstawia elipsę, to można tak przesunąć i obrócić układ współrz., żeby w nowym układzie , równanie przybrało postać kanonoczną  2/a2 +  2/b2 = 1.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia