poliuretany
 
Encyklopedia PWN
poliuretany, PUR,
polimery syntetyczne o budowie , gdzie R1, R — alkilen lub arylen;
poliuretany otrzymuje się w wyniku poliaddycji diizocyjanianów aromatycznych lub alifatycznych (o wzorze ogólnym OCNRNCO) ze związkami zawierającymi co najmniej 2 grupy hydroksylowe (np. diolami, polieterami, poliestrami); właściwości fiz. i chemiczne poliuretanów zależą od ich składu i masy molowej; poliuretany są stosowane do wyrobu żywic lanych, miękkich lub twardych pianek (używanych gł. jako elementy mebli, wykładziny bieżni i hal sport., jako tworzywo termoizolacyjne), lakierów, klejów, włókien poliuretanowych, kauczuków (na opony samochodowe); z p. produkuje się części sztucznego serca, protezy naczyń krwionośnych.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia