pokrycie
 
Encyklopedia PWN
jeśli każdy element p. jest zbiorem otwartym, p. nosi nazwę p. otwartego; p. jest używane do definiowania innych pojęć topologicznych, np. wymiaru, oraz różnych własności przestrzeni topologicznych; np. w definicji przestrzeni zwartej występuje warunek, by z każdego p. otwartego była możliwość wybrania skończonej liczby elementów też tworzących p.; możliwość wybrania przeliczalnej liczby elementów występuje w definicji przestrzeni Lindelöfa; p. jest wykorzystywane do aproksymacji przestrzeni topologicznych wielościanami.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia