pepsyna
 
Encyklopedia PWN
pepsyna
[łac. < gr.],
endopeptydaza,
jedna z peptydaz aspartylowych;
rozszczepia wiązania peptydowe, w których grupa aminowa pochodzi od aminokwasu aromatycznego lub dikarboksylowego; cząsteczka pepsyny składa się z 2 części o podobnej strukutrze, przedzielonych głęboką bruzdą, w której wiąże się substrat i jest miejsce aktywne, utworzone przez 2 reszty asparaginianu i znajdującą się między nimi cząsteczkę wody; cząsteczka wody ulega silnej aktywacji (umożliwiającej hydrolizę wiązania peptydowego) na skutek jonizacji jednej z dwu reszt asparaginianu w silnie kwaśnym środowisku (pH ok. 2), właściwym dla aktywności tego enzymu; pepsyna jest gł. enzymem proteolitycznym soku żołądkowego kręgowców, syntetyzowanym jako proenzym pepsynogen; pepsynę stosuje się w lecznictwie w nieżycie żołądka, niedokwaśności, braku łaknienia.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia