parlamentaryzm
 
Encyklopedia PWN
parlamentaryzm
[fr.],
system rządów, w którym organ przedstawicielski (parlament), zgodnie z teorią podziału władz, uchwala ustawy i ma uprawnienia w zakresie kontroli rządu;
parlamentaryzm jest nieodzownym elementem współcz. demokracji. W parlamentaryzmie parlament jest jedynym organem przedstawicielskim; organy samorządu terytorialnego są podporządkowane administracji rządowej; zgodnie z doktrynalnym założeniem o powstrzymywaniu jednej władzy przez drugą egzekutywa może rozwiązywać parlament i zastosować weto wobec ustaw, a sądom często przyznaje się kompetencję przeprowadzania kontroli konstytucyjności ustaw. Kształtowanie się parlamentaryzmu przypada na XIX w.; znaczne ograniczenie roli parlamentu i sprowadzenie jego funkcji do biernej aprobaty decyzji szefa partii nazistowskiej charakteryzuje Niemcy po 1933; bezpośrednio po II wojnie świat. nastąpiło odrodzenie parlamentaryzmu w świecie zachodnim, a po 1989 do tych wzorów nawiązują państwa dawnego bloku komunistycznego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia