prerogatywy
 
Encyklopedia PWN
prerogatywy
[łac.],
w systemie parlamentarnym (parlamentaryzm) określenie kompetencji głowy państwa, które mogą być wykonywane samodzielnie, tzn. bez konieczności uzyskania aprobaty rządowej, wyrażonej w formie kontrasygnaty;
nadmierna rozbudowa prerogatyw (powiązana z ograniczeniem odpowiedzialności głowy państwa) świadczy o autorytarnym systemie rządów; w Polsce, instytucja prerogatywy była szczególnie rozbudowana w Konstytucji kwietniowej 1935.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia