kontrasygnata
 
Encyklopedia PWN
kontrasygnata
[łac.],
współpodpisanie dokumentu;
w prawie konstytucyjnym uzależnienie ważności urzędowego aktu głowy państwa (monarchy lub prezydenta) od jego podpisania przez premiera lub właściwego, ze względu na treść aktu, ministra, co oznacza przejęcie polit. odpowiedzialności za ten akt.; kontrasygnata jest związana z przyjęciem zasady, że głowa państwa nie jest politycznie odpowiedzialna przed parlamentem; akty urzędowe głowy państwa nie wymagające kontrasygnaty należą do zakresu jej prerogatyw, czyli decyzji osobistej; kontrasygnatę przewidywały konstytucje pol. z 1921 i 1935 (w ograniczonym zakresie), przywróciła ją nowela z 1989 do konstytucji z 1952; kontrasygnatę przewiduje Konstytucja RP z 1997.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia