system przedstawicielski
 
Encyklopedia PWN
system przedstawicielski,
forma sprawowania władzy państwowej przez lud (naród) jako suwerena, który wybiera swych przedstawicieli do organu (lub organów) sprawującego w jego imieniu władzę;
oprócz parlamentu działają też wybieralne organy samorządu terytorialnego.
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia