kontrola konstytucyjności
 
Encyklopedia PWN
kontrola konstytucyjności,
badanie i orzekanie o zgodności aktów organów państwa, głównie ustaw, z obowiązującą konstytucją.
Wykonywać kontrolę konstytucyjności może parlament (Francja do 1958, Holandia, potem nawiązano do tego modelu w państwach bloku sow.) albo organy pozaparlamentarne (typowe dla współcz. państwa demokr.), jak sądy (np. Sąd Najwyższy USA), specjalne trybunały konstytucyjne (np. Włochy, Niemcy) lub organy polit. (Rada Konstytucyjna we Francji); w RP kontrola konstytucyjności należy do Trybunału Konstytucyjnego.
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia