paraboloida
 
Encyklopedia PWN
paraboloida
[gr.],
mat. powierzchnia powstała przez przesuwanie równoległe paraboli po innej paraboli, mającej równoległą oś symetrii i leżącej w płaszczyźnie prostopadłej;
opisana równaniem x2/a2 + y2/b2 = 2z (paraboloida eliptyczna) lub y2/a2 – x2/b2 = 2z (paraboloida hiperboliczna); paraboloida eliptyczna nie ma środka symetrii, jej przekroje płaszczyznami przechodzącymi przez oś są parabolami, a przekroje płaszczyznami prostopadłymi do osi z są elipsami; przekroje paraboloidy hiperbolicznej płaszczyznami przechodzącymi przez oś z są na ogół parabolami, jedynie płaszczyzny o równaniach y/a – x/b = 0 oraz x/a + y/b = 0 przecinają ją wzdłuż prostych; przekroje paraboloidy hiperbolicznej płaszczyznami prostopadłymi do osi z są na ogół hiperbolami; przekrój płaszczyzną z = 0 daje 2 proste.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Paraboloida wyk. A. Dukata/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia