przystawanie figur
 
Encyklopedia PWN
przystawanie figur,
mat. własność figur geometrycznych: 2 figury są przystające, jeżeli przez wykonanie pewnej liczby przesunięć, obrotów i symetrii można jedną z nich otrzymać z drugiej (można nałożyć jedną na drugą);
w przypadku np. trójkątów warunki konieczne i wystarczające ich przystawania nazywa się cechami przystawania trójkątów — trójkąty ΔABC i ΔA′B′C′ są przystające wtedy i tylko wtedy, gdy jest spełniony jeden z warunków: 1) odpowiednie boki obu trójkątów są parami równe, tzn. AB = A′B′ itd. (cecha bbb); 2) dwa boki ΔABC są równe odpowiednim bokom ΔA′B′C′, a kąty między tymi bokami są przystające (cecha bkb); 3) jeden z boków ΔABC jest równy jednemu z boków ΔA′B′C′, a odpowiednie kąty przyległe do tych boków są przystające (cecha kbk).
zgłoś uwagę

Znaleziono w książkach Grupy PWN

Trwa wyszukiwanie...  
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia