papież
 
Encyklopedia PWN
papież
[czes. papež < łac. papa < gr. páppas ‘tatuś’],
Ojciec Święty, zw. Namiestnikiem Chrystusa (łac. Vicarius Christi) i Najwyższym Kapłanem (łac. Summus Pontifex),
tytuł najwyższego zwierzchnika Kościoła katolickiego.
Określenie znane w III w.; początkowo tytuł biskupa; od przełomu VI i VII w. przyjęło się w odniesieniu wyłącznie do biskupów Rzymu (w Kościele wschodnim tego tytułu używają obecnie patriarchowie aleksandryjscy). Według katolicyzmu papież jest następcą świętego Piotra; od XI w. wybierany przez kolegium kardynałów (konklawe). Papież reprezentuje najwyższą władzę prawodawczą i sądowniczą w Kościele, wykonywaną bezpośrednio lub przez instytucje wykonawcze (kuria), m.in. mianuje biskupów i ustanawia normy prawa kościelnego. Stosunek uprawnień papieża do uprawnień biskupów został ustalony przez dogmatyczne orzeczenia 2 ostatnich soborów: konstytucję Pastor aeternus z 1870, formułującą dogmat nieomylności papieża w sprawach wiary i moralności oraz konstytucję o Kościele Lumen gentium z 1964, formułującą zasadę najwyższej władzy papieża, w której uczestniczy kolegium biskupów. Zewnętrzną oznaką godności papieża są: biała sutanna, pastorał prosty zakończony krzyżem, paliusz, pierścień rybaka, tiara (obecnie nieużywana) i krzyż o potrójnym, poprzecznym ramieniu.
zgłoś uwagę
Ilustracje
Papież Honoriusz III zatwierdza nową regułę zakonu św. Franciszka z Asyżu, 1223 (zw. Secunda), jeden z cyklu fresków Ghirlandaio: Sceny z życia św. Franciszka w kościele Santa Trinità, Florencja fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Jan Paweł II. Sarajewo, plakaty.fot. T. Sobieraj/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Jan Paweł II w Jerozolimie fot. G. Gałązka/Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Innocenty X, portret namalowany przez D. Velázqueza, 1650fot. Archiwum Ilustracji WN PWN SA © Wydawnictwo Naukowe PWN
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia