antypapież
 
Encyklopedia PWN
antypapież
[gr. antí ‘przeciw’, ‘naprzeciw’, czes. papež < łac. papa ‘ojciec’],
osoba obrana papieżem za życia legalnego papieża lub w czasie wakansu urzędu papieskiego przez inną grupę kardynałów lub duchowieństwa;
brak źródeł historycznych nie pozwala ustalić dokładnej listy antypapieży; za pierwszego antypapieża uważa się Hipolita Rzymskiego (217–235), a ostatnim był Feliks V (1439, 1440–49).
zgłoś uwagę
Przeglądaj encyklopedię
Przeglądaj tabele i zestawienia
Przeglądaj ilustracje i multimedia